Tilbakemeldinger
 
Visionary Branding Academy
Visionary Branding Academy

Build a visionary Brand

Turn your Life Purpose

into a Profitable Idea 

Jeg har deltatt i coaching-grupper ledet av Anne Torsholt, der vi vekslet på å være den som skulle være i hovedfokus. Personlig hadde jeg klart utbytte av å være medlem i en slik gruppe både gjennom det å lære av andre gruppemedlemmer og å få fokus på egne tema. Man får en kommunikasjon omkring sine livstemaer som er mer dyptfølt enn bare det verbale. Å være med i Annes grupper har jeg opplevd som bare positivt. Hun leder gruppa trygt og hun har en væremåte som innbyr til tillit gjennom sin varme væremåte, humor og uhøytidelighet. Jeg slappet av og prestasjonsangsten ble så lav den kunne. Dette møtet som første gang fortonte seg som skummelt og krevende, kom til å bli noe jeg så fram til hver gang.  Jeg har også vært i individuell coaching hos Anne. Gjennom en kort innledningsamtale fanget hun raskt hovedproblemstillingene som vi jobbet videre med. Opplevelsen var positiv. Jeg følte meg godt ivaretatt, oppnådde nytt pågangsmot, større klarhet og en følelse av fornying. Anne formidler en romslighet som innbyr til åpenhet.


Kirsti Eidheim Oslo august 2008


Jeg hadde mitt første møte med Anne Torsholt i 2004. Etter anbefalning fra min nabo gikk jeg til henne for homeopatisk behandling med min datter som da var 6 år, og som hadde mye magesmerter. Behandlingen virket så godt på henne at jeg også selv valgte å gå dit med egne helseplager. Bla eksem. Jeg forstod av denne behandlingen at mine problemer også var av psykologisk karakter, og valgte derfor å delta i en terapigruppe som Anne ledet. I dette arbeidet kom det opp dype temaer som var veldig nyttig å få bearbeidet. Mye ble klargjort og praktisk sett har det bla hjulpet meg med grensesetting. Denne erfaringen har vært ett springbrett for meg inn i videre prosesser. Anne ledet gruppen med en utrolig følsomhet og presisjon i forhold til ”timing”. Hun er også en kvinne med stor varme og masse tillit, noe som skapte en trygg atmosfære og ett godt rom for utvikling. Veldig takknemlig for det!   


Kvinne 37 år Nesodden september 2008


Jeg hadde min første samtale med Anne i januar 2011 og kom til henne for å få hjelp til å bla. prioritere i hverdagen, både på arbeidsplassen og privat. Jeg slet veldig med "flink pike" syndromet og prioriterte alltid andre før meg selv. I tillegg grublet og bekymret jeg meg mye om sønnen min som hadde problemer på skolen. Jeg fortalte først hvilke problem jeg ville ta tak i og Anne fant fort ut hvor skoen trykket. Hun lærte meg at det ofte ligger en historie bak som det kan være vanskelig eller til og med umulig å ta tak i og ordne opp i selv. Etter hvert som vi løste opp i flokene kom vi nærmere og nærmere kjernen til problemet og etter 5-6 behandlinger følte vi oss ferdige. For meg var dette en rask og virkelig virkningsfull behandlingsmåte som fungerte optimalt for meg. I timene med Anne jobbet vi aktivt med å grave fram følelser og tanker som kunne ligge til grunn for de forskjellige problemområdene. Jeg opplevde behandlingsmåten som veldig direkte og dyptgående. Jeg kom i kontakt med mine innerste følelser og tanker og på denne måten kunne Anne hjelpe meg å få klarhet i disse. Jeg føler meg som et nytt menneske etter mine timer med Anne, og hun har gitt meg redskap jeg kan jobbe videre med i livet. Anne er et fantastisk menneske og jeg følte meg trygg og ivaretatt av henne. Etter samtalene med Anne har jeg fått alle råd og "tips" under huden, og kroppen gir meg nå tydelige signaler når jeg gjør noe jeg egentlig ikke vil. Jeg er lettere til sinns og har fått tilbakemeldinger fra venner og kjente om at jeg er tydeligere i hva jeg vil og ikke vil. Det synes de er fint også, så det er ikke bare jeg som har fått utbytte av dette.       


Kvinne 39 år Alternativ Medisin Røa Oslo september 2011.         


Jeg deltok i flere av Annes terapigrupper i perioden 2000 til 2002. Jeg trengte å få bearbeidet personlige problemer, og synes jeg fikk veldig godt utbytte av å gå i gruppe hos henne. Jeg fikk en bevissthet om mine egne mønstre og lærte meg nye og bedre måter å handle på. Som følge av dette ble min relasjon til mennesker jeg tidligere hadde problemer med betraktelig bedre, med tydeligere og bedre kommunikasjon fra min side. Jeg fikk også bearbeidet vonde opplevelser og frigjort smertefulle følelser. Anne er veldig god på å takle kursdeltagernes følelser, for hun er trygg på følelser. Hun har også evnen til å gå i dybden og raskt se sammenhenger. Jeg har også deltatt på en gruppe med fokus på åndelig vekst. Da kombinerte Anne metoden the Work av Byron Katie med kreative coachingteknikker på en veldig effektiv måte. Det hjalp meg til større frihet og følelse av fred, samt en dyp aksept av min livssituasjon. Som kursleder er Anne en varm og støttende person. Hun utfordret oss på en god måte, slik at vi torde å gå utover vår komfortsone. Det var mye latter og glede i Annes grupper, og jeg gledet meg alltid til hver gang!         


Birgitta Fjogstad 64 år Nesodden juni 2008


Et knippe uttalelser fra tidligere gruppedeltagere:


Jeg fikk gleden tilbake og kom inn på et riktig spor.


Du kom inn som en reddende engel, fikk meg ut av elendigheten og hjalp meg å manifestere drømmene mine.


Jeg avsluttet en uholdbar situasjon og startet et suksessfylt prosjekt.


Visionary Branding Academy TM

2019 All Rights Reserved, 

Anne Raak Torsholt, Lyngåsveien 13,

1452 Nesoddtangen, Norway

contact@anneraak.com

+47 907 84 050   

Terms and conditions